ĐINH CUỘN ĐÓNG PALLET

Dây đai Hoàng Long

Số lượng đinh: 9.000 

Số cuộn: 30 cuộn

Số đinh: 300 đinh/cuộn

096.123.6676